Nula etsii uusia aluevastaavia

Nuoret Lakimiehet järjestää tapahtumia jäsenilleen ympäri Suomea. Tällä hetkellä yhdistys toimii pääkaupunkiseudun lisäksi aktiivisesti Turussa ja Oulussa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisesta toiminnasta vastaavat aluevastaavat. Turussa ja Oulussa Nulan aluevastaavien johdolla juodaan mm. kvartaalikaljat sekä vietetään perinteiset pikkujoulut.

Etsimme tällä hetkellä uusia aluevastaavia eri kaupunkeihin. Aluevastaavat järjestävät alueellaan yhdistyksen jäsenistölle erilaista asia- ja viihdepainotteista toimintaa. Yhdistys ja hallitus antavat mielellään vinkkejä, ja toimintaan on mahdollista saada myös taloudellista tukea. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Jos paikkakunnallasi ei vielä ole Nuoret Lakimiehet ry:n aluevastaavaa, ota yhteyttä alueyhteistyöstä vastaavaan hallituksen jäseneen Saija Haapalehtoon (saija.haapalehto@nuoretlakimiehet.fi), niin kerromme mielellämme lisää!

Merioikeutta ja aamupalaa

Kaksikymmentä Nuorten Lakimiesten jäsentä vieraili tiistaina 14.10.2014 Hammarström Puhakka Partnersilla aamiaistilaisuudessa. Aamiaisen ohessa tutustuttiin monelle Nulan jäsenelle hieman tuntemattomampaan oikeudenalaan: meri- ja kuljetusoikeuteen.

Nulalaiset nauttimassa maittavasta aamiaisesta ja Nora Gahmberg-Hisingerin mielenkiintoisesta alustuksesta.

Nulalaiset nauttimassa maittavasta aamiaisesta ja Nora Gahmberg-Hisingerin mielenkiintoisesta alustuksesta.

HPP:n osakas Nora Gahmberg-Hisinger kertoi oikeudenalan erityispiirteistä. Usein meri- ja kuljetusoikeuteen liittyvät toimeksiannot vaativat useiden eri kompetenssiryhmien osaamista eikä ole mitenkään poikkeuksellista, että samassa projektissa pohditaan sopimus-, vahingonkorvaus-, rahoitus-, insolvenssi- ja kilpailuoikeuteen liittyviä kysymyksiä – riidanratkaisua tietenkään unohtamatta.

Lisäksi Gahmberg-Hisinger antoi nulalaisille vinkkejä alushankintojen ja laivanrakennusprojektien tekemiseen sekä kertoi viimeaikaisesta Liikenneviraston jäänmurtajahankinnasta. Alan kansainvälisyys ja moniulotteisuus tekevät toimeksiannoista hyvin mielenkiintoisia. Pelkästään sovellettavan sopimusmallin tai eri hankintaparametrien määrittäminen on usein haasteellisempaa kuin sellaisissa projekteissa, joissa hankittava kohteen on tarkoitettu pysyvän paikallaan.

Asianajaja Julia Pekkala puolestaan kertoi merioikeuden erityisestä asemasta kilpailuoikeudessa sekä siitä, miten meriliikenteeseen sovellettavaa kilpailuoikeudellista erityissääntelyä on viime vuosina purettu. Merkittävin meriliikennettä koskeva edelleen voimassa oleva erityissäännös on konsortioasetus (906/2009), jonka perusteella linjaliikennekonsortioille voidaan myöntää poikkeuksia niin sanotusta kartellikiellosta. Pekkala kertoi, että linjaliikennerahtausta harjoittavat varustamot ovat kuitenkin olleet viime vuosina komission laajamittaisten tutkimusten kohteena. Meriliikenteen erityisasema kilpailuoikeudessa näyttää siis olevan heikentymässä.

Kiti Karvinen

Asianajajatutkintoon muutoksia

Markku Ylönen - AsianajajaoikeusAsianajajatutkintoon tulee muutoksia vuoden 2015 alussa. Merkittävimmät muutokset koskevat tutkinnon suoritusjärjestystä sekä tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta.

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen, eettisen osan ja oikeudenkäyntiosan voi jatkossa suorittaa missä järjestyksessä tahansa. Aiemmin tutkinnon eettiseen osaan sai ilmoittautua vasta sen jälkeen, kun oli osallistunut kirjalliseen kokeeseen.

Lisäksi tutkintovaatimuksiin kuuluu ensi vuoden alusta lähtien Markku Ylösen teos Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet. Kirja korvaa vanhoihin tutkintovaatimuksiin sisältyneita artikkeleita sekä Matti Ylöstalon ja Olli Tarkan Asianajajan käsikirjan.

Ajantasaiset tutkintovaatimukset ja lisätietoa tutkinnosta löytyy Suomen Asianajajaliiton sivuilta.

Syksyn vapaapaikkojen voittajat arvottu

Nulan syksyn 2014 arvonnassa vapaapaikat seminaareihin voittivat seuraavat jäsenet:

  • Ida Similä
  • Maria Volanen
  • Anna-Mari Jukola
  • Sari Sokura
  • Elisa Koskinen
  • Anne-Mari Hurskainen

Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Seuraava seminaariarvonta suoritetaan vuoden 2015 alussa.

Blåfield: Oman alan työkokemus opintojen aikana kullanarvoista

Nulan hallituksen jäsen, Lakimiesliiton oikeuspoliittinen asiamies Eero Blåfield kirjoittaa Lakimiesliiton blogikirjoituksessa oman alan työkokemuksen tärkeydestä valmistuneiden lakimiesten työllistymisen kannalta.

Lakimiesliiton tutkimuksen mukaan vuonna 2013 valmistuneiden juristien työllistyminen on vaikeutunut huomattavasti verrattuna vuoden takaiseen. Valmistuneista noin 35 % on ollut työttömänä valmistumisen jälkeen. Tämä on noin 10 %-yksikköä suurempi luku edelliseen verrattuna. Erityisen vaikeaa työllistyminen on ollut niillä, jotka eivät ole opiskeluaikanaan hankkineet oman alan työkokemusta.

Lue koko kirjoitus Lakimiesliiton sivuilta: Oman alan työkokemus opintojen aikana kullanarvoista