Osakkeita, rahastoja ja ETF:iä – Nula vieraili Nordnetissä

Sijoitusyhtiö Nordnet kutsui Nulan vierailemaan luonaan 6. helmikuuta aamiaisseminaarin merkeissä. Tilaisuudessa käsiteltiin vaurastumista Martin Paasin ja ETF-sijoittamista Rolf Lönnqvistin johdolla. Paikalle saapui noin 20 sijoittamisesta kiinnostunutta nuorta lakimiestä.

Paasi esitteli puheenvuorossaan vaurastumisen kolme käskyä: aloita heti, sijoita osakkeisiin ja minimoi kulut. Aloittamisen tärkeys ilmeni esimerkistä, jossa suurin piirtein samaan varallisuuteen eläkeiässä päästään sijoittamalla osakkeisiin 200 euroa kuukaudessa joko 10 vuoden ajan 20-30-vuotiaana, tai 35 vuoden ajan 30-vuotiaasta lähtien. Osakkeisiin sijoittaminen onkin historiallisesti tarkasteltuna tuottanut inflaation jälkeen lähes 7 % vuosittain muiden sijoitusinstrumenttien tuoton jäädessä selkeästi pienemmäksi.

Osakkeisijoittaminen on ollut historiallisesti tarkasteltuna tuottoisaa

Osakkeisijoittaminen on ollut historiallisesti tarkasteltuna tuottoisaa

Kulujen merkitys nousi esiin, koska Paasin mukaan indeksille häviää erittäin todennäköisesti aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla, kun tarkastelee kehitystä pitkällä aikavälillä.  Aktiivisesti hoidetuissa rahastoisssa on suuret kulut ja ne laskevat tuottoja rahastojen kulurakenteesta riippuen jopa 2 %-yksikköä vuodessa. Suuria kuluja kannataa maksaa ainoastaan siinä tapauksessa, että haluaa tukea sijoitusyhtiöiden työntekijöiden ja omistajien varallisuuden kasvua.

Jo 80-luvulla tiedettiin, että osakekauppa on keskimäärin nollasummapeliä, eikä siinä synny uutta rahaa

Jo 80-luvulla tiedettiin, että osakekauppa on keskimäärin nollasummapeliä, eikä siinä synny uutta rahaa

Vaurastumisesta kiinnostuneille henkilöille suositeltiin erityisesti passiivisia sijoitusinstrumentteja, joissa kulut jäävät alhaisiksi ja vuosittainen tuotto sitä kautta pitkällä aikavälillä korkeammaksi. Lönnqvist mainitsi ETF:n etuina helpon hajautuksen eri osakkeisiin, markkinoihin ja mikäli haluaa hajauttaa eri omaisuuslajeihin, onnistuu se myös ETF:n kaltaisilla instrumenteilla.

Rolf Lönnqvist esitteli ETF:iä

Rolf Lönnqvist esitteli ETF:iä

Nordnetin kautta sijoittamisen etuina mainittiin alhaiset kulut ja esimerkiksi ETF:iin voi Nordnetin kautta sijoittaa toistaiseksi kuukausisijoittamissopimuksella ilman  välittäjän perimiä kuluja.

Eero Blåfield
Nuoret Lakimiehet ry:n sisältövastaava

Lupalakimiesjärjestelmä jättää nuoret juristit vaille työtä

Vastavalmistuneiden lakimiesten työllisyystilanne on heikentynyt merkittävästi vuoden 2014 aikana. Kesä-joulukuussa 2014 työttömänä oli jo joka kymmenes oikeustieteen opinnot viimeisen vuoden sisään päättäneistä, kun vastaava luku vuonna 2013 vaihteli kuuden ja kahdeksan prosentin tuntumassa. Vuosina 2011 ja 2012 työttömyysluvut pysyivät jatkuvasti alle kuudessa prosentissa.

Ongelmat eivät selity huonolla taloustilanteella. Koko vuosikymmenen ajan jatkuneesta talouden ahdingosta huolimatta vastavalmistuneiden lakimiesten työttömyysluvut ovat olleet selvästi vuotta 2014 alhaisempia.

Ongelmien taustalla on ennen kaikkea lupalakimiesjärjestelmän aiheuttama ylimääräinen ”työllistymiskynnys”. Lupalakimiesjärjestelmä on osoittautunut huonosti valmistelluksi ja puutteelliseksi. Se rajoittaa olennaisesti ammatinharjoittamista, mutta ei kuitenkaan poista tehokkaasti niitä oikeudenhoidon laatuun liittyviä ongelmia, joita varten järjestelmä on luotu. Lakimiesliiton tutkimuksessa 40 % vuonna 2013 valmistuneista juristeista koki järjestelmän vaikeuttaneen omaa työllistymistään.

Ongelmat on ratkaistava nopeasti, sillä vastavalmistuneiden työllistymisvaikeudet heijastuvat pahimmillaan koko urakehitykseen. Oikeuslaitokseen kohdistuvat rajut säästöpaineet eivät myöskään ainakaan helpota tilannetta.

Nula tekee aktiivisesti töitä lupalakimiesjärjestelmään liittyvien ongelmien poistamiseksi ja pitää muutenkin esillä nuorten juristien näkökulmaa muun muassa Lakimiesliiton edunvalvontatyössä. Lupalakimiesjärjestelmän ongelmien ratkaisumalliksi on tällä hetkellä esitetty lupalakimiesten tutkintovaatimusten sisällyttämistä valinnaisina opintoina yliopisto-opintoihin. Lisäksi Nula muistuttaa riittävien auskultointipaikkojen tärkeydestä myös vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Auskultointipaikkojen leikkaaminen olisi oikeuslaitoksen kannalta erityisen tehoton ratkaisu, joka myös heikentäisi pitkällä tähtäimellä juristikunnan ammattitaitoa.

Antti Vaaja
Nuoret Lakimiehet ry:n edunvalvontavastaava