KAUPPAKAMARI|Juridiikka: Koulutusta riita-asioihin

Nuorten Lakimiesten yhteistyökumppani KAUPPAKAMARI|Juridiikka tarjoaa riita-asioita koskevaa juridista koulutusta:

Tule kehittämään käytännön valmiuksiasi riita-asioiden hoitamiseen tuomioistuimessa kokeneiden ja erinomaisten alansa asiantuntijoiden avulla. Koulutukset järjestää KAUPPAKAMARI|Juridiikka ja paikka on Koulutustila Metropoli, Kalevankatu 12, 2.krs, Helsinki

Riita-asian kirjallinen ja suullinen valmistelu 8.10.2015, klo 8.45 – 14

Riita-asian valmistelun tarkoituksena on täsmentää riitakysymykset ja kartoittaa oikeudenkäyntiaineisto keskitetyn pääkäsittelyn aikaansaamiseksi ja toisaalta myös ratkaisun mahdollistamiseksi jo valmistelussa. Tehokkaan ja jouhevan käsittelyn takaamiseksi vaatimukset ja vastaukset tulisi kirjoittaa ja argumentoida selkeästi jo kirjallisessa valmisteluvaiheessa.

Seminaarissa opit, miten tehdään hyvä haastehakemus, ja mitkä seikat taas ovat vastaajan kannalta olennaisia. Jos vastaaja kiistää kanteen, käsittelyä jatketaan suullisessa valmistelussa. Miten suullinen valmistelu etenee, ja miten selvitetään mahdollisuudet sovintoon?

Asiantuntijat:
Osastonjohtaja, käräjätuomari, Petteri Palomäki, Pirkanmaan käräjäoikeus
Asianajaja, VT Marcus Blomfelt, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 

Jäsenetuhinta: 375 € + alv.
Normaalihinta: 495 € + alv.

Riita-asian pääkäsittely 29.10.2015, klo 8.45 – 13

Tilaisuudessa käsitellään riita-asian pääkäsittelyn kulkua niin tuomarin kuin asianajajan näkökulmasta. Muuttuuko tuomarin rooli kun valmisteluvaiheesta siirrytään pääkäsittelyyn? Seminaarissa saat kokeneilta prosessioikeuden asiantuntijoilta tietoa mm. siitä, miten asiaesittely pääkäsittelyssä tulisi tehdä ja mitkä seikat edesauttavat todistelun vastaanottamisessa onnistumista. Tilaisuudessa saat vastauksen myös siihen, millä edellytyksillä uusiin seikkoihin ja todisteisiin voidaan vedota vielä pääkäsittelyvaiheessa. Lisäksi tilaisuudessa käsitellään mm. loppupuheenvuoroihin liittyviä ongelmia sekä oikeudenkäyntikululaskujen käsittelyä.

Asiantuntijat:
Käräjätuomari, osastopäällikkö Kimmo Simola, Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Asianajaja, osakas Petri Taivalkoski, Roschier Asianajotoimisto Oy 

Jäsenetuhinta: 375 € + alv.
Normaalihinta: 495 € + alv.

Suomen Lakimiesliiton jäsenet saavat koulutuksen jäsenetuhintaan.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.kauppakamarikauppa.fi tai asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi tai puh. 09 2286 0360.

Syksyn vapaapaikat arvottu

Nulan syksyn seminaarivapaapaikka-arvonnassa voittivat seuraavat jäsenet:

  • Jesse Viljanen
  • Niina Mikkonen
  • Tiina Lahtinen
  • Liisa Reunanen
  • Mirjam Scheinin
  • Juha-Pekka Hippi
  • Susanna Jakkola
  • Anne-Mari Hurskainen

Voittajille on ilmoitettu myös henkilökohtaisesti. Onnea voittajille!

Seuraava vapaapaikka-arvonta suoritetaan kevään 2016 alussa.

Nula lausui toistamiseen tuomioistuinlakiuudistuksesta

Oikeusministeriössä on käynnissä tuomioistuinlaitosta säätelevän lainsäädännön uudistamishanke. Ministeriö pyysi muiden järjestöjen joukossa myös Nuoret Lakimiehet ry:ltä lausuntoa tuomioistuinlain jatkovalmistelun tuloksista.

Auskultointiin positiivisia uudistuksia

Tuomioistuinharjoittelua eli auskultointia on tarkoitus uudistaa. Käräjänotaarien haku- ja valintaprosessi keskitettäisiin jatkossa tuomarinkoulutuslautakunnan tehtäväksi. Nulan näkemyksen mukaan tämä lisäisi valintaprosessin läpinäkyvyyttä ja vähentäisi byrokratiaa. Valinnat suoritettaisiin jatkossa kerran vuodessa nykyisen kahdesti vuodessa tapahtuvan hakuprosessin sijasta. Nula näkee tässä enemmän positiivista kuin negatiivista – kun resurssit ovat niukkoja, on parempi säästää hallinnollisesta työstä kuin vaarantaa auskultointipaikkojen nykyäänkin vähäinen määrä.

Notaarien koulutusta ja heitä koskevaa ns. tutortuomarijärjestelmää aiotaan kehittää, mitä Nula pitää hyvänä uudistuksena.

Koulutusviralle ei perusteita – tavoitteeksi tuomarien monipuolinen osaaminen

Nykyinen uudistusesitys pitää sisällään assessorin koulutusviran perustamisen. Assessorit toimisivat mm. hovi- ja hallinto-oikeuksissa tuomareina eräänlaisella koulutusstatuksella.

Nula vastustaa esitystä tältä osin. Assessorit tekisivät käytännössä tuomarin tehtäviä alemmalla palkkauksella. Tämä asettaisi assessorit perusteettomasti eriarvoiseen asemaan.

Nulan näkemyksen mukaan juristien urakierto on nykyisellään varsin vähäistä ja sitä pitäisi pikemminkin lisätä. Mikäli koulutusvirka ei käytännössä takaisi seuraavaa askelta eli varsinaista tuomarin virkaa, ei tällaisesta koulutusvirasta muodostu ylipäätään houkuttelevaa. Nula katsoo tällaisen järjestelmän johtavan käytännössä siihen, että tuomioistuinlaitoksen palvelukseen on vielä nykyistäkin hankalampaa hakeutua muiden urapolkujen kautta.

Lausunto tuomioistuinlain jatkovalmisteluhankeesta ja koulutustyöryhmän mietinnöstä (31.8.2015) (570.0 KB)