Oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintomäärien nostamisesta

Hallitus on kaavailemassa oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintomäärien nostamista, mikä tarkoittaisi aloituspaikkojen ja sitä kautta valmistuneiden juristien määrän kasvua. Nuoret Lakimiehet ry on huolissaan tämän vaikutuksesta erityisesti uransa alkuvaiheilla olevien juristien työllisyyteen.

Itä-Suomen yliopisto sai oikeuden myöntää OTM-tutkintoja vuonna 2013. Tutkinnon tavoiteaika on viisi vuotta. Toisin sanoen vasta muutama vuosikurssi on siirtynyt työmarkkinoille. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnoissa aloituspaikkojen lisäämisestä ei kuitenkaan oteta mitenkään huomioon tätä koulutuspaikkojen lisäystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole kannanotoissaan tai lausunnoissaan osoittanut ottaneensa mitenkään huomioon alalle tulevien ja alalta poistuvien juristien määrää.

Tutkintotavoitteiden käyttö työvoiman määrän tasaamiseen on hyvin vaarallinen keino ilman tarkkoja laskelmia. Alalle koulutettavien henkilöiden määrää on vaikea laskea, ja tätä on tapahtunut erittäin harvoin. Lisättäessä koulutuspaikkoja alalta poistuvien henkilöiden määrä ei kasva. Tämä tarkoittaa, että alalle koulutettujen ihmisten määrä kasvaa vuosikymmeniä, ja jos alan työntekijätarve ei kasva samaan tahtiin, työttömyys alalla kasvaa.

Ihmisten kouluttaminen työttömäksi on erittäin kallista ja tehotonta. Suomessa on tälläkin hetkellä työttömänä yli 400 oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon saanutta henkilöä. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön väittämää työvoimapulaa on olemassa, tulisi tämä ratkaista puuttumalla kohtaanto-ongelmaan – ei lisäämällä aloituspaikkojen määrää tavalla, joka heikentäisi juristien työllisyyttä pitkällä aikavälillä.

Nuoret Lakimiehet toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei tekisi heikon selvityksen perusteella pitkälle kantavia päätöksiä, joilla saattaa olla vakavia vaikutuksia ammattiryhmän työllisyyteen.

Myös Lakimiesliitto on ottanut kantaa aiheeseen, lue lisää täältä.

Hallitus

Yhdistyksen nimenmuutoksesta

Nulan hallitus toteutti vuonna 2018 kyselyn koskien yhdistyksen mahdollista nimenmuutosta. Ehdotettu uusi nimi oli Nuoret Juristit ry (Unga Jurister rf). Kyselyyn tuli yli 200 vastausta ja vastanneista noin 90 % ilmoitti olevansa yhdistyksen jäseniä. Muutokseen suhtautui positiivisesti noin 54 % vastanneista (35 % negatiivisesti) ja sitä piti tärkeänä noin 44 % vastanneista. Kyselyn tulosten johdosta hallitus päätti jatkaa nimenmuutoksen valmistelua. Asiasta laadittu selvitys esiteltiin jäsenistölle kevätkokouksessa 2019, jossa käytiin paikalla olleiden kanssa asiasta hyvää keskustelua.

Edellisessä kokouksessaan hallitus päätti ehdottaa tulevassa yhdistyksen syyskokouksessa 19.11. nimenmuutosta yllä mainittuun muotoon. Nimen muuttaminen edellyttää yhdistyksen sääntöjen muutosta ja sääntöjen 11 §:n mukaan “päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee kulua vähintään kuukausi. […] Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen tulee saada molemmissa kokouksissa vähintään 2/3 mahdollisessa äänestyksessä annetuista äänistä.”

Kehotankin teitä, hyvät jäsenet, tulemaan sankoin joukoin paikalle syyskokoukseen Lakimiesliiton Ylähuoneelle. Kokoukseen osallistumalla voit vaikuttaa nimiasiaan. Jos et pääse itse paikalle, niin voit valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänioikeuttasi sääntöjen 7 §:n mukaisesti. Mikäli sääntömuutosehdotus hyväksytään tulevassa kokouksessa, niin uusien sääntöjen, käytännössä siis yhdistyksen uuden nimen, voimaantulo vaatii vielä toisen määräenemmistöpäätöksen vuoden 2020 kevätkokouksessa.

-Lars Lindeman, hallituksen puheenjohtaja