Nulan kevätkokouksen ajankohtaa lykätään Covid-19-epidemiasta johtuen

Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus on päättänyt yhteisölakien poikkeuslain (290/2020) 5 §:n nojalla lykätä yhdistyksen kevätkokouksen järjestämistä Covid19-epidemian johdosta. Aiemmin ilmoitetusta poiketen kevätkokousta ei järjestetä 19.5.2020, vaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kuitenkin syyskuun loppuun mennessä.

 Nyt siirtyvässä kokouksessa järjestetään toinen äänestys hallituksen aiemmin ehdottamasta sääntömuutoksesta yhdistyksen nimen muuttamiseksi yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaisesti.

 

 -Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus

Kevään 2020 seminaarivapaapaikkojen arvonta

Hyvät jäsenet,

Nuoret Lakimiehet ry arpoo kaksi kertaa vuodessa jäsentensä kesken vapaapaikkoja yhteistyökumppaneidensa oikeudellisiin seminaareihin.  Koronaviruksesta mahdollisesti aiheutuvien poikkeusjärjestelyjen varalta tutustu kunkin seminaarijärjestäjän sivuilta heidän ajantasaiseen tiedotukseensa. Valtaosa seminaareista striimataan, jolloin niihin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.

Kevään 2020 seminaarivapaapaikkaarvontaan voi ilmoittautua 29.3.2020 saakka. Osallistuneiden kesken arvotaan kaksi (2)  seminaarivapaapaikkaa Editan järjestämiin koulutuksiin, kaksi (2)  seminaarivapaapaikkaa Lakimiesliiton Koulutus järjestämiin koulutuksiin ja yksi (1) seminaarivapaapaikka Kauppakamarin järjestämään koulutukseen.

Arvontaan osallistuva voi ilmoittautua yhteen kunkin tahon järjestämään seminaarin, johon haluaa osallistua. Arvonnassa voi voittaa paikan vain yhteen seminaariin.
Ilmoittautuminen arvontaan tapahtuu alla olevan lomakkeen kautta.
Seminaarivalikoimaa voi tarkastella seuraavilta sivuilta:
Lisätietoja vapaapaikkaarvonnasta voit kysyä hallituksen jäsen Beata-Maria Pippingsköldiltä.

Vapaapaikka-arvonta on sulkeutunut. Voittajat ilmoitetaan, kun arvonta on suoritettu.

Haku tuomioistuinharjoitteluun vuodelle 2021 on auki

Haku tuomioistuinharjoittelupaikkoihin vuodelle 2021 aukesi 25.2.2020 ja päättyy 17.3.2020. Lisätietoa tuomioistuinharjoittelusta löydät täältä.

Vuoden 2020 pisterajat käräjäoikeuksittain olivat seuraavat:

Käräjäoikeus Ylin Alin
Ahvenanmaan ko 10,0 9,5
Etelä-Karjalan ko 11,0 10,5
Etelä-Pohjanmaan ko 15,0 11,5
Etelä-Savon ko 12,0 10,5
Helsingin ko 19,0 13,5
Itä-uudenmaan ko 16,0 11,5
Kainuun ko 14,0 11,0
Kanta-Hämeen ko 20,5 12,0
Keski-Suomen ko 16,0 10,5
Kymenlaakson ko 12,0 10,5
Lapin ko 12,0 11,0
Länsi-Uudenmaan ko 15,0 10,5
Oulun ko 16,0 10,0
Pirkanmaan ko 16,0 12,0
Pohjanmaan ko 14,0 7,5
Pohjois-Karjalan ko 11,0 10,5
Pohjois-Savon ko 13,5 11,0
Päijät-Hämeen ko 13,0 11,0
Satakunnan ko 12,0 11,0
Varsinais-Suomen ko 16,5 11,0

Syyskokouksen päätöksiä

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 19.11. Yhdistys vahvisti toimintakertomuksen ja budjetin vuodelle 2020. Jäsenmaksut säilytettiin samansuuruisina kuin edellisinä vuosina: 1 kalenterivuosi 40 euroa, 10 kalenterivuotta 90 euroa.

Kokouksessa käsiteltiin myös nimenmuutosta ja sääntöjen muutosta ensimmäisen kerran niin, että yhdistyksen suomenkielinen nimi muutettaisiin muotoon Nuoret Juristit ry. Kokous hyväksyi ehdotuksen ja asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa sääntömääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

Kokouksessa valittiin vuoden 2020 hallitus: Lars Lindeman (pj), Nelli Ritala, Sara Rintamo, Maija Salmi, Olli Kuusi, Meri Bergström, Tarik Ahsanullah, Beata-Maria Pippingsköld, Sini Tervo, Jesse Viljanen, Mia Hellgren ja Salha Hanna.

 

Kokouspöytäkirja ladataan nettisivuille lähiaikoina.

Oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintomäärien nostamisesta

Hallitus on kaavailemassa oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintomäärien nostamista, mikä tarkoittaisi aloituspaikkojen ja sitä kautta valmistuneiden juristien määrän kasvua. Nuoret Lakimiehet ry on huolissaan tämän vaikutuksesta erityisesti uransa alkuvaiheilla olevien juristien työllisyyteen.

Itä-Suomen yliopisto sai oikeuden myöntää OTM-tutkintoja vuonna 2013. Tutkinnon tavoiteaika on viisi vuotta. Toisin sanoen vasta muutama vuosikurssi on siirtynyt työmarkkinoille. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnoissa aloituspaikkojen lisäämisestä ei kuitenkaan oteta mitenkään huomioon tätä koulutuspaikkojen lisäystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole kannanotoissaan tai lausunnoissaan osoittanut ottaneensa mitenkään huomioon alalle tulevien ja alalta poistuvien juristien määrää.

Tutkintotavoitteiden käyttö työvoiman määrän tasaamiseen on hyvin vaarallinen keino ilman tarkkoja laskelmia. Alalle koulutettavien henkilöiden määrää on vaikea laskea, ja tätä on tapahtunut erittäin harvoin. Lisättäessä koulutuspaikkoja alalta poistuvien henkilöiden määrä ei kasva. Tämä tarkoittaa, että alalle koulutettujen ihmisten määrä kasvaa vuosikymmeniä, ja jos alan työntekijätarve ei kasva samaan tahtiin, työttömyys alalla kasvaa.

Ihmisten kouluttaminen työttömäksi on erittäin kallista ja tehotonta. Suomessa on tälläkin hetkellä työttömänä yli 400 oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon saanutta henkilöä. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön väittämää työvoimapulaa on olemassa, tulisi tämä ratkaista puuttumalla kohtaanto-ongelmaan – ei lisäämällä aloituspaikkojen määrää tavalla, joka heikentäisi juristien työllisyyttä pitkällä aikavälillä.

Nuoret Lakimiehet toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei tekisi heikon selvityksen perusteella pitkälle kantavia päätöksiä, joilla saattaa olla vakavia vaikutuksia ammattiryhmän työllisyyteen.

Myös Lakimiesliitto on ottanut kantaa aiheeseen, lue lisää täältä.

Hallitus

Yhdistyksen nimenmuutoksesta

Nulan hallitus toteutti vuonna 2018 kyselyn koskien yhdistyksen mahdollista nimenmuutosta. Ehdotettu uusi nimi oli Nuoret Juristit ry (Unga Jurister rf). Kyselyyn tuli yli 200 vastausta ja vastanneista noin 90 % ilmoitti olevansa yhdistyksen jäseniä. Muutokseen suhtautui positiivisesti noin 54 % vastanneista (35 % negatiivisesti) ja sitä piti tärkeänä noin 44 % vastanneista. Kyselyn tulosten johdosta hallitus päätti jatkaa nimenmuutoksen valmistelua. Asiasta laadittu selvitys esiteltiin jäsenistölle kevätkokouksessa 2019, jossa käytiin paikalla olleiden kanssa asiasta hyvää keskustelua.

Edellisessä kokouksessaan hallitus päätti ehdottaa tulevassa yhdistyksen syyskokouksessa 19.11. nimenmuutosta yllä mainittuun muotoon. Nimen muuttaminen edellyttää yhdistyksen sääntöjen muutosta ja sääntöjen 11 §:n mukaan “päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee kulua vähintään kuukausi. […] Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen tulee saada molemmissa kokouksissa vähintään 2/3 mahdollisessa äänestyksessä annetuista äänistä.”

Kehotankin teitä, hyvät jäsenet, tulemaan sankoin joukoin paikalle syyskokoukseen Lakimiesliiton Ylähuoneelle. Kokoukseen osallistumalla voit vaikuttaa nimiasiaan. Jos et pääse itse paikalle, niin voit valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänioikeuttasi sääntöjen 7 §:n mukaisesti. Mikäli sääntömuutosehdotus hyväksytään tulevassa kokouksessa, niin uusien sääntöjen, käytännössä siis yhdistyksen uuden nimen, voimaantulo vaatii vielä toisen määräenemmistöpäätöksen vuoden 2020 kevätkokouksessa.

-Lars Lindeman, hallituksen puheenjohtaja