Tuomioistuinharjoittelu – Hakeutuminen, käytännöt ja hyödyt

Lakimiesliitto järjesti urakoulutuksen tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinnin hakuprosessista, käytännöistä ja hyödyistä Porthaniassa torstaina 1.3.2018.

Tilaisuudessa esiintyivät oikeusneuvos ja tuomarinkoulutuslautakunnan puheenjohtaja Kirsti Uusitalo, Kainuun käräjäoikeuden käräjänotaari Ira Hietanen ja Helsingin hallinto-oikeuden esittelijä Mikko Laapas.

Alla olevat muistiinpanot tapahtumasta pohjautuvat tuomarinkoulutuslautakunnan puheenjohtajan Kirsti Uusitalon esitykseen Porthaniassa pidetyssä tuomioistuinharjoitteluinfossa 1.3.2018. Tilaisuudesta löytyy myös videotallenne.

 

HAKU

-Vuodelle 2019 on tulossa kielinotaarien (eli vähemmistökieltä osaavien) virkoja viiteen käräjäoikeut

een, niihin haetaan samassa haussa. Asiaa koskeva asetus on vasta tulossa.

-Paikkoja tulee olemaan noin 135, käräjäoikeuksia uudistuksen jälkeen 20.

-Vuonna 2017 hakijoita oli 437 ja 140 nimitettiin.

-Haku aukeaa maaliskuun loppupuolella, hakuaikaa kolme viikkoa.

-Lautakunta toivoo, että haettaisiin vain sellaisiin käräjäoikeuksiin, joista ollaan valmiita ottamaan paikka vastaan.

-Tuomioistuinharjoitteluun ei voi hakea ennakoivasti opintojen aikana; tutkinto on oltava suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Mahdollisia kielitaitotodistuksia voi toimittaa hakuajan päätyttyäkin.

-Jos ei ota tarjottua paikkaa vastaan, niin hakemus ei jää voimaan.

-Valintakriteerit lopullisessa muodossaan julkaistaan lautakunnan internetsivuilla, pisteytysperusteet alla eivät ole välttämättä lopulliset.

-Yleiset linjat tulevat suoraan laista.

VALINTAKRITEERIT

-Palautteen johdosta pieniä muutoksia on tehty.

Opintomenestyksestä voi saada max 10 p (painoarvo 51 %).

-Opintomenestys-kategoria koostuu pakollisten aineopintojen arvosanojen keskiarvosta (ei painotettu) sekä gradun arvosanasta.

-Tasan tai yli 4 keskiarvosta 5 p, 3,5 k.a. = 4 p, 3 k.a. = 2 p, alemmista ei pisteitä.

-L tai 10 gradu = 5 p, E tai 9 = 4 p, M tai 8 = 2 p, alemmista ei pisteitä.

-Jos opintoja on suoritettu ulkomailla, niin niistä otetaan huomioon parhaiten suomalaista tutkintoa vastaavat opinnot.

Työkokemuksesta voi saada max 3 p (painoarvo 15 %).

-Pisteitä saa ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittamisen jälkeisestä lakimiehen työstä tai muusta normien soveltamista sisältäneestä työstä.

-0,5 p / 6kk, pisteitä korkeintaan 3 vuodelta.

Muusta pätevöitymisestä voi saada max 1,5 p (painoarvo 8 %).

-Esim. jatkotutkinnot, täydentävät opinnot, julkaisutoiminta (Edilexissä julkaistua gradua ei lasketa).

-Vuonna 2017 myös ilman lähtöpisteitä opintomenestyksestä pääsi auskultoimaan.

HAASTATTELU JA AIKATAULU

-Lain mukaan hakijat voidaan haastatella –> mahdollisesti jatkossa haastatteluita ei pidetä ollenkaan, vaan valinnat pelkästään papereiden perusteella.

-Haastatteluiden järjestäminen tänä vuonna ei ole varmaa, mutta jos niitä pidetään, niin pääsääntöisesti käräjäoikeudet haastattelevat, lautakunta voi haastatella muutamien käräjäoikeuksien puolesta.

Haastattelusta voi saada max 5 p (painoarvo 26 %)

-Mahdolliset haastattelut pidettäisiin kesä-elokuussa 2018.

-Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota työhön tuomioistuimessa.

-Vuonna 2017 haastatteluun kutsuttiin 256 hakijaa.

-Viime vuonna haastattelussa oli neliportainen arvosteluasteikko; 5 p, 3 p, 1 p ja 0 p, perustuen arvioon haastateltavan soveltuvuudesta tuomioistuinharjoitteluun. Jos sai 0 p niin haku päättyi siihen, mutta pyydettäessä sai uuden haastattelun lautakunnan toimesta.

-Nimitykset syksyllä 2018 (nimityksistä ei valitusoikeutta).

-Käräjäoikeudet päättävät aloituspäivät.

-Tulosneuvotteluissa syksyllä ratkeaa “6+6” (eli 6 kk KO ja 6 kk HO/HAO) paikkojen määrä ja sijoittelu. Kiinnostuksen niihin voi ilmoittaa alustavasti hakulomakkeessa.

-Viime vuonna tuli joitain peruutuksia, jolloin paikat jaettiin varasijalistan mukaan.

-Haastattelu sen käräjäoikeuden toimesta, johon lähtöpisteet (eli opinnot + työkokemus + muu pätevöityminen) riittivät. Jos sinne ei mennyt, niin ei ollut mahdollisuutta saada mitään paikkaa. Harjoittelupaikan saattoi kuitenkin saada muustakin kuin haastattelevasta käräjäoikeudesta.

-Vuonna 2017 suurimmat pisteet (vähintään 11-13,5) vaadittiin Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Tuusulaan, Varsinais-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Länsi-Uudellemaalle.

 

Laatinut Lars Lindeman, Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus

Tuomioistuinharjoittelua koskeva kysely

Nuoret Lakimiehet ry:n tuomioistuinharjoittelukysely 2018

Tuomioistuinharjoittelun hakumenettely on uudistunut ja ensimmäinen keskitetty valtakunnallinen haku järjestettiin keväällä 2017. Seuraava haku järjestetään todennäköisesti keväällä 2018.

Nuoret Lakimiehet ry toteuttaa kyselyn keskitettyyn hakuun osallistuneille selvittääkseen hakijoiden kokemuksia uudesta hakujärjestelmästä. Nuoret Lakimiehet ry julkaisee kyselyn tulokset verkkosivuillaan ja käyttää vastauksista saatua tietoa edunvalvontatyössään. Kyselyn tulokset välitetään myös tuomarinkoulutuslautakunnalle.

Kysely on tarkoitettu kaikille tuomioistuinharjoittelun uudessa järjestelmässä (vuonna 2017) hakeneille. Kysely ei ole tarkoitettu ainoastaan Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenille, vaan kyselyä saa mielellään välittää kaikille uudessa järjestelmässä hakeneille. Kysely on anonyymi.

Käräjä-, hovi- ja hallinto-oikeuksien päälliköille toteutetaan myös oma erillinen kyselynsä.

Kiitämme Lakimiesliittoa avusta kyselyn toteuttamisessa.

Kyselyn viimeinen aukiolopäivä on 11.3.2018. Kyselyyn pääset täältä.

Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus

 

 

Nulan 75-vuotisjuhlakirja ilmaiseksi!

Nulan hallitus on päättänyt jakaa painoksen jäljellä olevat 75-vuotisjuhlakirjat ilmaiseksi Nulan jäsenille. Tilauksesta tulee maksaa vain postimaksut tai kirjan voi noutaa pääkaupunkiseudulta ilmaiseksi.

 

Tutustu Juhlakirjaan ja tilaa se täältä!

Nulalle uusi hallitus, Jesse jatkaa puheenjohtajana

Yhdistyksen syyskokouksessa 22.11.2017 valittiin yhdistyksen toimijat vuodeksi 2018.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jesse Viljanen. Lisäksi Meri BergströmLars Lindeman, Kristiina Lindholm ja Johanna Säteri nykyisestä hallituksesta jatkavat työtään myös ensi vuonna. Heidän lisäkseen hallitukseen valittiin uusina jäseninä Olli Kuusi, Lotta Niemelä, Bea Pippingsköld, Sara Rintamo, Nelli Ritala, Maija Salmi ja Heini Wiik-Blåfield.

Onnittelut kaikille valituille ja kiitos kaikille hallitusvaaliin osallistuneille!

Lisäksi syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2018. Vuoden 2018 tärkein tapahtuma tulee olemaan luonnollisesti tammikuussa järjestettävät vuosijuhlat. Jäsenmaksujen taso päätettiin pitää ennallaan.

Meri Bergström hallituksen jäseneksi

Nulan kevätkokous 10.4.2017 täydensi yhdistyksen hallitusta Meri Bergströmillä, joka on toiminut vuoden alusta hallituksen ulkopuolisena pääsihteeerinä. Nyt Meri on myös virallisesti hallituksen jäsen ja jatkaa myös pääsihteerinä.

Uuden hallituksen valinnan lisäksi kevätkokous hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden vuoden 2016 hallitukselle.

Uudistettu auskultointihaku on käynnissä 18.4.2017 asti

Uudistettu auskultointihaku on käynnistynyt. Entisten tuomioistuinkohtaisten hakemusten sijasta käräjänotaariksi haetaan nyt keskitetysti tuomarinkoulutuslautakunnan kautta. Tuomarinkoulutuslautakunta myös valitsee ja nimittää käräjänotaarit.

Tuomioistuinharjoitteluun haetaan tuomarinkoulutuslautakunnalle osoitettavalla hakemuksella. Samalla hakemuksella voidaan hakea useaan eri harjoittelupaikkaan. Haettavat harjoittelupaikat on ilmoitettava hakemuksessa etusijajärjestyksessä. Hakijoiden soveltuvuutta voidaan arvioida myös haastattelun perusteella.

Haku vuoden 2018 auskultointipaikkoihin on käynnissä 18.4.2017 kello 16.15 asti. Hakuohjeet löydät valtiolle.fi-sivustolta. Paikkoja voi hakea sähköisesti tai kirjallisesti.

Auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu on lakimiehille tarkoitettu vuoden kestävä koulutus- ja harjoittelujakso, joka suoritetaan yleisimmin käräjäoikeudessa käräjänotaarina. Puolet auskultointijaksosta voidaan suorittaa myös hovi- tai hallinto-oikeudessa. Lisätietoa auskultoinnista löydät Nulan auskultointisivulta. Lisätietoa uudesta hakumenettelystä saat myös Lakimiesliiton järjestämästä infotapahtumasta 5.4.2017.

Nula-info poissa käytöstä

Nulan tiedostussähköpostilistassa Nula-infossa on tällä hetkellä ongelma eivätkä sille lähetetyt viestit tule läpi listan vastaanottajille.

Tiedot tapahtumista ja muista Nula-asioista saat parhaiten seuraamalla näitä nettisivuja tai Nulan Facebook-sivua.

Ongelmaa selvitetään parhaillaan palveluntarjoajan kanssa. Pahoittelut vaivasta!

Jesse Viljasesta uusi puheenjohtaja

Yhdistyksen syyskokouksessa 18.10.2016 valittiin yhdistyksen toimijat vuodeksi 2017. Nykyinen puheenjohtaja Iina-Mari Supperi ilmoitti jättävänsä tehtävän tämän vuoden lopussa, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Nulan nykyinen taloudenhoitaja Jesse Viljanen.

Jessen ohella hallitukseen valittiin uusina jäseninä Lars Lindeman ja Johanna Säteri. Nykyisestä hallituksesta jatkavat lisäksi Ilari AutioKristiina LindholmOtto MeriTeemu Oksanen ja Tuomas Rytkönen.

Uuden hallituksen valitsemisen ohella syyskokous vahvisti yhdistyksen sääntöjen muuttamisen. Merkittävin muutos säännöissä on se, ettei yhdistyksen kokouskutsua tarvitse enää julkaista aikakaus- tai sanomalehdessä, vaan kokouskutsu julkaistaan lähtökohtaisesti yhdistyksen internetsivuilla. Uudet säännöt tulevat voimaan, kun Patentti- ja Rekisterihallitus on merkinnyt muutoksen yhdistysrekisteriin.

Lisäksi syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2017. Jäsenmaksujen taso päätettiin pitää ennallaan.

Ehdotus uusiksi säännöiksi on nähtävillä

Päivitys 8.9.2016: Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi sääntöjen muuttamisen. Sääntömuutosehdotus käsitellään vielä toisen kerran syyskokouksessa 2016. Syyskokous järjestetään tiistaina 18.10.2016 kello 19 Lakimiesliiton ylähuoneella.

Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus ehdottaa yhdistyksen kevätkokoukselle 2016, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan alla olevan mukaisesti. Mikäli kevätkokous hyväksyy muutetut säännöt, käsitellään sääntömuutosehdotus vielä toiseen kertaan toisessa yhdistyksen kokouksessa, jonka ajankohta ilmoitetaan möyhemmin. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen tulee saada molemmissa kokouksissa vähintään 2/3 mahdollisessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Hallituksen ehdotuksen uusiksi säännöiksi löydät alta leipätekstinä sekä erillisenä PDF-versiosta. Lisäksi vertailu voimassa oleviin sääntöihin löytyy PDF-muodossa.

Keväkokous järjestetään tiistaina 17.5.2016 kello 19 Lakimiesliiton ylähuoneella. Paikan päällä on kuohuviinitarjoilu.

Tervetuloa!

Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus

Sääntömuutosehdotus 2016 (166.6 KB)

Sääntömuutosehdotus 2016 - Vertailu voimassa oleviin sääntöihin (45.2 KB)

Lue lisää