Edunvalvonta

Nuorten Lakimiesten tärkeimpänä tehtävänä on valvoa nuorten lakimiesten ammatillisia, taloudellisia ja muita etuja.  Tehtävän hoitamiseksi Nula toimii aktiivisesti Suomen Lakimiesliitossa ja pyrkii tuomaan julki nuorten lakimiesten työelämän kannalta keskeisiä asioita sekä vaikuttamaan niihin.

Nulan näkemyksen mukaan nuorten lakimiesten työelämän kipukohtia ovat mm.

  • yksityisellä sektorilla ylitöiden korvaamatta jättäminen kokonaan tai osittain,
  • julkisella sektorilla lyhyet määräaikaiset työsuhteet, ja
  • vuonna 2013 ja sen jälkeen valmistuneille lupalakimiesjärjestelmän tuottama ”kynnys” työllistymiseen asianajoalalle.

Yhdistys esittää kannanottoja ja lausuntoja, osallistuu valio- ja toimikuntiin sekä työryhmiin, tapaa vaikuttajia sekä nostaa jäsentilaisuuksissaan ja jäsenleh­dessään asioita keskusteluun. Viime vuosien eräänä keskeisenä edunvalvonnallisena teemana on ollut tuomioistuinharjoittelu eli auskultointi ja siihen liittyvät kysymykset. Nula pyrkii myös edesauttamaan nuorten lakimiesten osaamisen kehittymistä järjestämällä koulutustilaisuuksia ja vaikuttamalla Suomen Lakimiesliiton koulutustarjontaan.