Auskultointi

Justice

Auskultointi eli tuomioistuinharjoittelu on lakimiehille tarkoitettu vuoden kestävä koulutus- ja harjoittelujakso, joka suoritetaan yleisimmin käräjäoikeudessa käräjänotaarina. Puolet auskultointijaksosta voidaan suorittaa myös hovi- tai hallinto-oikeudessa.

Hovioikeudessa käräjänotaari avustaa asioiden valmistelussa. Hän voi pitää pöytäkirjaa hovioikeuden istunnossa. Käräjänotaari voidaan työjärjestyksessä määrätä toimimaan myös hovioikeuden esittelijänä.

Hallinto-oikeudessa käräjänotaari avustaa asioiden valmistelussa ja toimii hallinto-oikeuden esittelijänä.

Auskultoinnin hyväksytysti suorittaneelle myönnetään tuomarinkoulutuslautakunnan päätöksellä varatuomarin arvonimi.

Auskultoinnista sekä käräjänotaarin valintamenettelystä, valintaperusteista ja tehtävistä on säädetty tuomioistuinharjoittelusta annetussa laissa.

Hakeminen ja valinta tuomioistuinharjoitteluun

Hakumenettely tuomioistuinharjoitteluun uudistuu vuodesta 2017 alkaen. Jatkossa tuomarinkoulutuslautakunta julistaa harjoittelupaikat haettaviksi keskitetysti kerran vuodessa. Tuomarinkoulutuslautakunta myös valitsee ja nimittää käräjänotaarit.

Tuomioistuinharjoitteluun haetaan tuomarinkoulutuslautakunnalle osoitettavalla hakemuksella. Samalla hakemuksella voidaan hakea useaan eri harjoittelupaikkaan. Haettavat harjoittelupaikat on ilmoitettava hakemuksessa etusijajärjestyksessä.  Hakijoiden soveltuvuutta voidaan arvioida myös haastattelun perusteella.

Haku vuoden 2018 auskultointipaikkoihin on käynnissä 18.4.2017 kello 16.15 asti. Hakuohjeet löydät valtiolle.fi-sivustolta. Paikkoja voi hakea sähköisesti tai kirjallisesti.

Hakuedellytykset

Käräjänotaariksi hakeutuvalta vaaditaan:

  • oikeustieteen maisterin tai kandidaatin tutkinto (ei kuitenkaan kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto),
  • tuomarinvakuutuksen antaminen,
  • lainkäyttötehtävissä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet, joita voidaan arvioida haastattelemalla tai hakijan suostumuksella hankittavalla lausunnolla tai muulla selvityksellä,
  • soveltuvuutta oikeudelliseen ratkaisutoimintaan, jota arvioitaessa voidaan ottaa huomioon opintomenestys, opintojen perusteella tai muutoin osoitettu oikeudellinen osaaminen sekä aikaisempi työkokemus,
  • käräjäoikeuden tuomiopiirin väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito, ja
  • yksikielisessä käräjäoikeudessa toisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito tai kaksikielisessä käräjäoikeudessa toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Vinkkejä hakemiseen voit käydä lukemassa myös artikkelista Tuomioistuinharjoittelu uudistuu – Kysymyksiä ja vastauksia sekä Lakimiesuutisten artikkelista.

Auskultointipaikat

Huom! Auskultointipaikat tulevat jatkossa haettavaksi keskitetysti, vaikka joidenkin käräjäoikeuksien sivuilla saatetaan vielä puhua tuomioistuinkohtaisesta hakumenettelystä!

Lisätietoja eri käräjäoikeuksien auskultointipaikoista saat kunkin käräjäoikeuden omilta Internet-sivuilta:

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 11. huhtikuuta 2017.