Postituslista

Nuoret Lakimiehet ry:n tiedotus hoidetaan pääasiassa yhdistyksen Facebook-sivujen kautta sekä yhdistyksen tiedotussähköpostilistalla.

Tällä sivulla voit liittyä tiedotussähköpostilistalle. Voit poistua listalta klikkaamalla tiedotussähköpostissa olevaa linkkiä. Voit lähettää tiedot myös sähköpostitse osoitteella tiedotus@nuoretlakimiehet.fi.

Liity Nula-infoon


Postituslistan rekisteriseloste

Tämä on Nuoret Lakimiehet ry:n postituslistan osoitetietoja koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laadittu 26.1.2012, päivitetty 22.2.2017.

1. Rekisterinpitäjä

Nuoret Lakimiehet ry
c/o HPP Asianajotoimisto Oy / Jesse Viljanen
Bulevardi 1 A
00100 HELSINKI

hallitus@nuoretlakimiehet.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiedottaja Teemu Oksanen
tiedotus@nuoretlakimiehet.fi

3. Rekisterin nimi

Nuoret Lakimiehet ry:n tiedotussähköpostilista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nuoret Lakimiehet ry:n tiedotussähköpostilistalle sisältyvien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Nuoret Lakimiehet ry:n tiedotuksen hoitaminen. Käsittely perustuu henkilötietolain (22.4.1999/523) 8 §:n 1 momentin 1 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Nuoret Lakimiehet ry:n tiedotussähköpostilista sisältää ainoastaan listaa tilavien henkilöiden sähköpostiosoitteet sekä etu- ja sukunimet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Nuoret Lakimiehet ry:n tiedotussähköpostilistaan sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittely tapahtuu ulkoistetusti MailChimp-palvelussa. Tiedot tallennetaan MailChimp-palvelun tietokontaan tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi. MailChimp-palvelun palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja muille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki Nuoret Lakimiehet ry:n tiedotussähköpostilistalla oleva tieto käsitellään sähköisesti. Tietoja ei ole paperitulosteilla.

Tietojen käsittely tapahtuu ulkoistetusti MailChimp-palvelussa, jonka tietosuojapolitiikka löytyy osoitteesta http://mailchimp.com/legal/.

MailChimp-palvelussa sijaitsevien tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään ainoastaan listan hoidosta vastaaville Nuoret Lakimiehet ry:n hallituksen jäsenille, joilla on käyttäjätunnus ja salasana palveluun.

10. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.