Syyskokouksen päätöksiä

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 19.11. Yhdistys vahvisti toimintakertomuksen ja budjetin vuodelle 2020. Jäsenmaksut säilytettiin samansuuruisina kuin edellisinä vuosina: 1 kalenterivuosi 40 euroa, 10 kalenterivuotta 90 euroa.

Kokouksessa käsiteltiin myös nimenmuutosta ja sääntöjen muutosta ensimmäisen kerran niin, että yhdistyksen suomenkielinen nimi muutettaisiin muotoon Nuoret Juristit ry. Kokous hyväksyi ehdotuksen ja asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa sääntömääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

Kokouksessa valittiin vuoden 2020 hallitus: Lars Lindeman (pj), Nelli Ritala, Sara Rintamo, Maija Salmi, Olli Kuusi, Meri Bergström, Tarik Ahsanullah, Beata-Maria Pippingsköld, Sini Tervo, Jesse Viljanen, Mia Hellgren ja Salha Hanna.

 

Kokouspöytäkirja ladataan nettisivuille lähiaikoina.

Oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintomäärien nostamisesta

Hallitus on kaavailemassa oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintomäärien nostamista, mikä tarkoittaisi aloituspaikkojen ja sitä kautta valmistuneiden juristien määrän kasvua. Nuoret Lakimiehet ry on huolissaan tämän vaikutuksesta erityisesti uransa alkuvaiheilla olevien juristien työllisyyteen.

Itä-Suomen yliopisto sai oikeuden myöntää OTM-tutkintoja vuonna 2013. Tutkinnon tavoiteaika on viisi vuotta. Toisin sanoen vasta muutama vuosikurssi on siirtynyt työmarkkinoille. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnoissa aloituspaikkojen lisäämisestä ei kuitenkaan oteta mitenkään huomioon tätä koulutuspaikkojen lisäystä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole kannanotoissaan tai lausunnoissaan osoittanut ottaneensa mitenkään huomioon alalle tulevien ja alalta poistuvien juristien määrää.

Tutkintotavoitteiden käyttö työvoiman määrän tasaamiseen on hyvin vaarallinen keino ilman tarkkoja laskelmia. Alalle koulutettavien henkilöiden määrää on vaikea laskea, ja tätä on tapahtunut erittäin harvoin. Lisättäessä koulutuspaikkoja alalta poistuvien henkilöiden määrä ei kasva. Tämä tarkoittaa, että alalle koulutettujen ihmisten määrä kasvaa vuosikymmeniä, ja jos alan työntekijätarve ei kasva samaan tahtiin, työttömyys alalla kasvaa.

Ihmisten kouluttaminen työttömäksi on erittäin kallista ja tehotonta. Suomessa on tälläkin hetkellä työttömänä yli 400 oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon saanutta henkilöä. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön väittämää työvoimapulaa on olemassa, tulisi tämä ratkaista puuttumalla kohtaanto-ongelmaan – ei lisäämällä aloituspaikkojen määrää tavalla, joka heikentäisi juristien työllisyyttä pitkällä aikavälillä.

Nuoret Lakimiehet toivoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei tekisi heikon selvityksen perusteella pitkälle kantavia päätöksiä, joilla saattaa olla vakavia vaikutuksia ammattiryhmän työllisyyteen.

Myös Lakimiesliitto on ottanut kantaa aiheeseen, lue lisää täältä.

Hallitus

Yhdistyksen nimenmuutoksesta

Nulan hallitus toteutti vuonna 2018 kyselyn koskien yhdistyksen mahdollista nimenmuutosta. Ehdotettu uusi nimi oli Nuoret Juristit ry (Unga Jurister rf). Kyselyyn tuli yli 200 vastausta ja vastanneista noin 90 % ilmoitti olevansa yhdistyksen jäseniä. Muutokseen suhtautui positiivisesti noin 54 % vastanneista (35 % negatiivisesti) ja sitä piti tärkeänä noin 44 % vastanneista. Kyselyn tulosten johdosta hallitus päätti jatkaa nimenmuutoksen valmistelua. Asiasta laadittu selvitys esiteltiin jäsenistölle kevätkokouksessa 2019, jossa käytiin paikalla olleiden kanssa asiasta hyvää keskustelua.

Edellisessä kokouksessaan hallitus päätti ehdottaa tulevassa yhdistyksen syyskokouksessa 19.11. nimenmuutosta yllä mainittuun muotoon. Nimen muuttaminen edellyttää yhdistyksen sääntöjen muutosta ja sääntöjen 11 §:n mukaan “päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee kulua vähintään kuukausi. […] Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen tulee saada molemmissa kokouksissa vähintään 2/3 mahdollisessa äänestyksessä annetuista äänistä.”

Kehotankin teitä, hyvät jäsenet, tulemaan sankoin joukoin paikalle syyskokoukseen Lakimiesliiton Ylähuoneelle. Kokoukseen osallistumalla voit vaikuttaa nimiasiaan. Jos et pääse itse paikalle, niin voit valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänioikeuttasi sääntöjen 7 §:n mukaisesti. Mikäli sääntömuutosehdotus hyväksytään tulevassa kokouksessa, niin uusien sääntöjen, käytännössä siis yhdistyksen uuden nimen, voimaantulo vaatii vielä toisen määräenemmistöpäätöksen vuoden 2020 kevätkokouksessa.

-Lars Lindeman, hallituksen puheenjohtaja

Syksyn 2019 seminaarivapaapaikka-arvonta

Vapaapaikat on  arvottu ja voittajille ilmoitettu henkilökohtaisesti!
Onnea voittajille!

Hyvät jäsenet,
Nuoret Lakimiehet ry arpoo kaksi kertaa vuodessa jäsentensä kesken vapaapaikkoja yhteistyökumppaneidensa oikeudellisiin seminaareihin. Syksyn 2019 seminaarivapaapaikkaarvontaan voi ilmoittautua viimeistään 3.9.2019. Osallistuneiden kesken arvotaan kaksi (2)  seminaarivapaapaikkaa Editan järjestämiin koulutuksiin, kaksi (2)  seminaarivapaapaikkaa Lakimiesliiton Koulutus järjestämiin koulutuksiin ja yksi (1) seminaarivapaapaikka Kauppakamarin järjestämään koulutukseen.

Arvontaan osallistuva voi ilmoittautua yhteen kunkin tahon järjestämään seminaarin, johon haluaa osallistua. Arvonnassa voi voittaa paikan vain yhteen seminaariin.
Ilmoittautuminen arvontaan tapahtuu alla olevan lomakkeen kautta.
Seminaarivalikoimaa voi tarkastella seuraavilta sivuilta:
Lisätietoja vapaapaikkaarvonnasta voit kysyä hallituksen jäsen Beata-Maria Pippingsköldiltä (bea.pippingskold@nuoretlakimiehet.fi)

Vapaapaikka-arvonta on sulkeutunut. Voittajille ilmoitetaan, kun arvonta on suoritettu.

Nulalaisia valittu Lakimiesliiton valiokuntiin

Lakimiesliiton valiokuntiin on valittu 1.7.2019 alkaneille kaksivuotiskausille Nulan edustajista Kristiina Lindholm (yksityissektorin valiokunta), Tuomas Rytkönen (tulevaisuusvaliokunta) ja Sara Rintamo (julkisen sektorin valiokunta).

Onnea valituille!

Kevään seminaarivapaapaikkojen arvonta

Hyvät jäsenet,

Nuoret Lakimiehet ry arpoo kaksi kertaa vuodessa jäsentensä kesken vapaapaikkoja yhteistyökumppaneidensa oikeudellisiin seminaareihin.

Kevään 2019 seminaarivapaapaikkaarvontaan voi ilmoittautua viimeistään 7.4.2019. Osallistuneiden kesken arvotaan seminaarivapaapaikkoja Lakimiesliiton Koulutus, Edilex Pron ja Kauppakamari Juridiikan koulutuksiin.

Arvontaan osallistuva voi ilmoittaa yhden seminaarin järjestäjää kohden, eli yhden Lakimiesliiton Koulutus -seminaarin, yhden Edilex Pron seminaarin ja yhden Kauppakamari Juridiikan seminaariin.  Arvonnassa voi voittaa paikan vain yhteen seminaariin.
Seminaarivalikoimaa voi tarkastella seuraavista linkeistä:

– Lakimiesliiton Koulutus: https://koulutus.almatalent.fi/koulutushaku/?organizer=lakimiesliiton-koulutus

Lisätietoja vapaapaikkaarvonnasta voit kysyä hallituksen jäsen Beata-Maria Pippingsköldiltä (bea.pippingskold@nuoretlakimiehet.fi)

Vapaapaikka-arvonta on sulkeutunut. Voittajat ilmoitetaan, kun arvonta on suoritettu.

Suoraa puhetta tuomioistuinharjoittelusta 20.3.2019

Nuoret Lakimiehet ry järjesti 20.3.3019 HPP Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä kevätseminaarin aiheena ”Suoraa puhetta tuomioistuinharjoittelusta”. Seminaarissa käsiteltiin uudistunutta hakuprosessia, ja neljä tällä hetkellä tuomioistuinharjoittelua suorittavaa tai äskettäin sen suorittanutta panelistia kertoivat omiin kokemuksiinsa perustuen harjoittelun sisällöstä ja siitä, mitä harjoittelusta lopulta jäi käteen.

 

Panelistit kertoivat, että harjoittelu toi itsevarmuutta ja uskoa omaan tekemiseen. Johtamiskyvyt, ihmistuntemus ja tilannetaju kehittyivät. Tuomioistuintoiminnasta (asiaryhmistä ja itse prosessista) sai vuoden aikana hyvin kattavan kuvan, ja nyt käräjäsaliin on paljon helpompi lähteä.  

 

Harjoittelun huonompina puolina panelistit toivat esiin erityisesti palkan, jonka ei koeta olevan oikeassa suhteessa työn vastuullisuuteen, vaativuuteen ja määrään nähden. Työmäärä oli huomattava ja siihen kuului myös paljon ”bulkkityötä”, joka ei ollut ammatillisesti kovinkaan kehittävää. Epäkohdista huolimatta lähes kaikki panelistit olivat sitä mieltä, että plussan puolelle jäi ja ettei auskultoinnista ole ollut haittaakaan.

 

Uudessa hakujärjestelmässä hakeneet kertoivat, että haastattelu tuntui hyvin tavanomaiselta työhaastattelulta. He kehottivat myös hakemaan kaikkiin niihin käräjäoikeuksiin, joihin oikeasti olisi valmis lähtemään vuodeksi.

 

Entä suosittelisivatko panelistit tuomioistuinharjoittelua? Aivan varauksetta kaikki eivät harjoittelua jokaiselle juristille suosittele, vaan toivat esiin, että muutakin ammatillisesti kehittävää voi keksiä vuoden ajaksi. Jos tuomioistuinharjoitteluun lähtee, täytyy tuomioistuinpuolella työskentelyyn olla edes hieman kipinää.

 

Nula on seurannut tuomioistuinharjoittelun hakujärjestelmän uudistamista. Keväällä 2018 Nula toteutti ensimmäiselle uudelle hakukierrokselle osallistuneille tarkoitetun kyselyn, jonka tuloksista voit lukea lisää täältä.

 

Lisää tietoa tuomioistuinharjoittelusta löydät Nulan sivuilta  ja tuomarinkoulutuslautakunnan sivuilta: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta/tuomioistuinharjoittelu_0.html.

 

Haku vuoden 2020 tuomioistuinharjoittelupaikkoihin avautunee maaliskuun 2019 loppupuolella.  

 

Kiitokset panelisteille, osallistujille ja HPP:lle!

Tuomioistuinharjoitteluhausta

Nula toteutti uudistetusta tuomioistuinharjoitteluhausta kyselyn helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyn tulokset julkaistiin näillä sivuilla. Vastausprosentti harjoitteluun hakeneiden osalta oli noin 20. Vastaajien enemmistön mielestä hakukriteerejä tulisi muuttaa mm. kasvattamalla työkokemuksen merkitystä ja vähentämällä opintomenestyksen painoarvoa. Vuoden 2019 tuomioistuinharjoittelupaikat jaettiin syksyllä 2018. Pisteytysperusteet eivät merkittävästi muuttuneet kyselyn toteutusajankohdasta.

Vuoden 2019 pisterajat käräjäoikeuksittain olivat seuraavat:

Ylin Alin
Ahvenanmaa 11,5 8
Etelä-Karjala 10 9
Etelä-Pohjanmaa 12 9
Etelä-Savo 10 10
Helsinki 18 13,5
Itä-Uusimaa 16,5 11
Kainuu 11 9,5
Kanta-Häme 12,5 11
Keski-Suomi 16 10
Kymenlaakso 11 9,5
Lappi 15 9
Länsi-Uusimaa 14,5 12
Oulu 15 10
Pirkanmaa 14 10,5
Pohjanmaa 14 5,5
Pohjois-Karjala 11,5 9,5
Pohjois-Savo 14 9,5
Päijät-Häme 14,5 12
Satakunta 10,5 10
Varsinais-Suomi 14,5 10

Pohjanmaan käräjäoikeuteen pääsi alimmillaan 5,5 pisteellä ja Ahvenanmaalle 8 pisteellä. Ahvenanmaan käräjäoikeus on ruotsinkielinen ja Pohjanmaan käräjäoikeus kaksikielinen. Muihin käräjäoikeuksiin alin tuomioistuinharjoittelupaikan tuonut pistemäärä oli 9. Käytännössä siis suomenkielisen hakijan täytyi saada lähtöpisteitä riittävästi päästäkseen ylipäätään haastatteluun, ja sen jälkeen haastattelusta oli syytä saada korkeat pisteet. Esimerkiksi työkokemuksesta on mahdollista saada korkeintaan 3 pistettä ja haastattelusta 5 pistettä. Näin ollen on selvää, että mikäli hakija ei ole riittävän menestynyt opinnoissaan, ei hänellä ole mahdollisuutta päästä suorittamaan tuomioistuinharjoittelua nykymuotoisessa haussa. Yllä viitatun ja linkitetyn Nulan kyselyn tulosten perusteella esitimme aiemmin oikeusministeriölle ja tuomarinkoulutuslautakunnalle, että pisteytystä tulisi vielä hioa ja vähentää opintomenestyksen painoarvoa. Lisäksi ehdotimme, että ennen haku-uudistusta valmistuneille tai ON-tutkinnon suorittaneille luotaisiin kiintiö siirtymäajaksi, jotta he voisivat kompensoida opintomenestystään muilla ansioilla.

Kantamme on edelleen, että nykymuodossaan tuomioistuinharjoitteluhaun valintakriteerejä tulisi muuttaa. Tällä hetkellä opintomenestyksellä on kohtuuttoman suuri painoarvo eikä heikompaa opintomenestystä ole käytännössä mahdollista kompensoida muilla ansioilla. On selvää, että useilla ansioituneilla nuorilla juristeilla ei nykymuotoisessa haussa ole mitään mahdollisuutta päästä suorittamaan tuomioistuinharjoittelua, toisin kuin ennen uudistusta. Tähän Nuoret Lakimiehet ry toivoo muutosta.

-Hallitus