Nulalaisia valittu Lakimiesliiton valiokuntiin

Lakimiesliiton valiokuntiin on valittu 1.7.2019 alkaneille kaksivuotiskausille Nulan edustajista Kristiina Lindholm (yksityissektorin valiokunta), Tuomas Rytkönen (tulevaisuusvaliokunta) ja Sara Rintamo (julkisen sektorin valiokunta).

Onnea valituille!

Kevään seminaarivapaapaikkojen arvonta

Hyvät jäsenet,

Nuoret Lakimiehet ry arpoo kaksi kertaa vuodessa jäsentensä kesken vapaapaikkoja yhteistyökumppaneidensa oikeudellisiin seminaareihin.

Kevään 2019 seminaarivapaapaikkaarvontaan voi ilmoittautua viimeistään 7.4.2019. Osallistuneiden kesken arvotaan seminaarivapaapaikkoja Lakimiesliiton Koulutus, Edilex Pron ja Kauppakamari Juridiikan koulutuksiin.

Arvontaan osallistuva voi ilmoittaa yhden seminaarin järjestäjää kohden, eli yhden Lakimiesliiton Koulutus -seminaarin, yhden Edilex Pron seminaarin ja yhden Kauppakamari Juridiikan seminaariin.  Arvonnassa voi voittaa paikan vain yhteen seminaariin.
Seminaarivalikoimaa voi tarkastella seuraavista linkeistä:

– Lakimiesliiton Koulutus: https://koulutus.almatalent.fi/koulutushaku/?organizer=lakimiesliiton-koulutus

Lisätietoja vapaapaikkaarvonnasta voit kysyä hallituksen jäsen Beata-Maria Pippingsköldiltä (bea.pippingskold@nuoretlakimiehet.fi)

Vapaapaikka-arvonta on sulkeutunut. Voittajat ilmoitetaan, kun arvonta on suoritettu.

Suoraa puhetta tuomioistuinharjoittelusta 20.3.2019

Nuoret Lakimiehet ry järjesti 20.3.3019 HPP Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä kevätseminaarin aiheena ”Suoraa puhetta tuomioistuinharjoittelusta”. Seminaarissa käsiteltiin uudistunutta hakuprosessia, ja neljä tällä hetkellä tuomioistuinharjoittelua suorittavaa tai äskettäin sen suorittanutta panelistia kertoivat omiin kokemuksiinsa perustuen harjoittelun sisällöstä ja siitä, mitä harjoittelusta lopulta jäi käteen.

 

Panelistit kertoivat, että harjoittelu toi itsevarmuutta ja uskoa omaan tekemiseen. Johtamiskyvyt, ihmistuntemus ja tilannetaju kehittyivät. Tuomioistuintoiminnasta (asiaryhmistä ja itse prosessista) sai vuoden aikana hyvin kattavan kuvan, ja nyt käräjäsaliin on paljon helpompi lähteä.  

 

Harjoittelun huonompina puolina panelistit toivat esiin erityisesti palkan, jonka ei koeta olevan oikeassa suhteessa työn vastuullisuuteen, vaativuuteen ja määrään nähden. Työmäärä oli huomattava ja siihen kuului myös paljon ”bulkkityötä”, joka ei ollut ammatillisesti kovinkaan kehittävää. Epäkohdista huolimatta lähes kaikki panelistit olivat sitä mieltä, että plussan puolelle jäi ja ettei auskultoinnista ole ollut haittaakaan.

 

Uudessa hakujärjestelmässä hakeneet kertoivat, että haastattelu tuntui hyvin tavanomaiselta työhaastattelulta. He kehottivat myös hakemaan kaikkiin niihin käräjäoikeuksiin, joihin oikeasti olisi valmis lähtemään vuodeksi.

 

Entä suosittelisivatko panelistit tuomioistuinharjoittelua? Aivan varauksetta kaikki eivät harjoittelua jokaiselle juristille suosittele, vaan toivat esiin, että muutakin ammatillisesti kehittävää voi keksiä vuoden ajaksi. Jos tuomioistuinharjoitteluun lähtee, täytyy tuomioistuinpuolella työskentelyyn olla edes hieman kipinää.

 

Nula on seurannut tuomioistuinharjoittelun hakujärjestelmän uudistamista. Keväällä 2018 Nula toteutti ensimmäiselle uudelle hakukierrokselle osallistuneille tarkoitetun kyselyn, jonka tuloksista voit lukea lisää täältä.

 

Lisää tietoa tuomioistuinharjoittelusta löydät Nulan sivuilta  ja tuomarinkoulutuslautakunnan sivuilta: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta/tuomioistuinharjoittelu_0.html.

 

Haku vuoden 2020 tuomioistuinharjoittelupaikkoihin avautunee maaliskuun 2019 loppupuolella.  

 

Kiitokset panelisteille, osallistujille ja HPP:lle!

Tuomioistuinharjoitteluhausta

Nula toteutti uudistetusta tuomioistuinharjoitteluhausta kyselyn helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyn tulokset julkaistiin näillä sivuilla. Vastausprosentti harjoitteluun hakeneiden osalta oli noin 20. Vastaajien enemmistön mielestä hakukriteerejä tulisi muuttaa mm. kasvattamalla työkokemuksen merkitystä ja vähentämällä opintomenestyksen painoarvoa. Vuoden 2019 tuomioistuinharjoittelupaikat jaettiin syksyllä 2018. Pisteytysperusteet eivät merkittävästi muuttuneet kyselyn toteutusajankohdasta.

Vuoden 2019 pisterajat käräjäoikeuksittain olivat seuraavat:

Ylin Alin
Ahvenanmaa 11,5 8
Etelä-Karjala 10 9
Etelä-Pohjanmaa 12 9
Etelä-Savo 10 10
Helsinki 18 13,5
Itä-Uusimaa 16,5 11
Kainuu 11 9,5
Kanta-Häme 12,5 11
Keski-Suomi 16 10
Kymenlaakso 11 9,5
Lappi 15 9
Länsi-Uusimaa 14,5 12
Oulu 15 10
Pirkanmaa 14 10,5
Pohjanmaa 14 5,5
Pohjois-Karjala 11,5 9,5
Pohjois-Savo 14 9,5
Päijät-Häme 14,5 12
Satakunta 10,5 10
Varsinais-Suomi 14,5 10

Pohjanmaan käräjäoikeuteen pääsi alimmillaan 5,5 pisteellä ja Ahvenanmaalle 8 pisteellä. Ahvenanmaan käräjäoikeus on ruotsinkielinen ja Pohjanmaan käräjäoikeus kaksikielinen. Muihin käräjäoikeuksiin alin tuomioistuinharjoittelupaikan tuonut pistemäärä oli 9. Käytännössä siis suomenkielisen hakijan täytyi saada lähtöpisteitä riittävästi päästäkseen ylipäätään haastatteluun, ja sen jälkeen haastattelusta oli syytä saada korkeat pisteet. Esimerkiksi työkokemuksesta on mahdollista saada korkeintaan 3 pistettä ja haastattelusta 5 pistettä. Näin ollen on selvää, että mikäli hakija ei ole riittävän menestynyt opinnoissaan, ei hänellä ole mahdollisuutta päästä suorittamaan tuomioistuinharjoittelua nykymuotoisessa haussa. Yllä viitatun ja linkitetyn Nulan kyselyn tulosten perusteella esitimme aiemmin oikeusministeriölle ja tuomarinkoulutuslautakunnalle, että pisteytystä tulisi vielä hioa ja vähentää opintomenestyksen painoarvoa. Lisäksi ehdotimme, että ennen haku-uudistusta valmistuneille tai ON-tutkinnon suorittaneille luotaisiin kiintiö siirtymäajaksi, jotta he voisivat kompensoida opintomenestystään muilla ansioilla.

Kantamme on edelleen, että nykymuodossaan tuomioistuinharjoitteluhaun valintakriteerejä tulisi muuttaa. Tällä hetkellä opintomenestyksellä on kohtuuttoman suuri painoarvo eikä heikompaa opintomenestystä ole käytännössä mahdollista kompensoida muilla ansioilla. On selvää, että useilla ansioituneilla nuorilla juristeilla ei nykymuotoisessa haussa ole mitään mahdollisuutta päästä suorittamaan tuomioistuinharjoittelua, toisin kuin ennen uudistusta. Tähän Nuoret Lakimiehet ry toivoo muutosta.

-Hallitus

Nimenmuutoskyselyn tulokset

Selvitimme kyselytutkimuksella yhdistyksen sähköpostilistan tilaajien kantaa Nulan nimen muutokseen ja brändin päivittämiseen. Ehdotus uudeksi nimeksi oli Nuoret Juristit ry (Unga Jurister rf). Kyselyyn tuli yhteensä 217 vastausta. Vastanneista noin 90 % ilmoitti olevansa yhdistyksen jäseniä.

Nimenmuutosta piti todella hyvänä ideana 36,4 % ja hyvänä ideana 17,5 % vastanneista ja todella huonona ideana 18,4 % ja huonona ideana 16,6 %. Yhteensä siis muutokseen suhtautui positiivisesti noin 54 % vastanneista ja negatiivisesti 35 %.

Brändin ja nimen uudistamista piti hyvin tärkeänä tai tärkeänä noin 44 % vastanneista ja ei lainkaan tärkeänä tai ei tärkeänä noin 31 %. Avoimissa vastauksissa korostuivat kannattajien osalta ehdotetun muutoksen kokeminen nykyaikaisena ja vastustajien osalta kiinnitettiin erityisesti huomiota nykyisen nimen perinteisyyteen, muutoksen tarpeettomuuteen ja siihen seikkaan, että “juristi” on vierasperäinen sana, toisin kuin “lakimies”.

Kyselyn tulosten valossa hallitus on päättänyt jatkaa selvitystyötä ja nimenmuutoksen valmistelua. Asiasta laadittava selvitys tullaan esittämään jäsenistölle myöhemmin. Kiitämme kaikkia vastanneita kommenteista ja palautteesta!

Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus 2018

Yhdistyksen syyskokouksen päätökset

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 6.11. Yhdistys vahvisti toimintakertomuksen ja budjetin vuodelle 2019. Jäsenmaksut säilytettiin samansuuruisina kuin edellisinä vuosina: 1 kalenterivuosi 40 euroa, 10 kalenterivuotta 90 euroa.

Kokouksessa valittiin vuoden 2019 hallitus: Lars Lindeman (pj), Nelli Ritala, Sara Rintamo, Maija Salmi, Olli Kuusi, Heini Wiik-Blåfield, Meri Bergström, Beata-Maria Pippingsköld, Eelis Paukku, Lotta Niemelä, Johanna Säteri ja Jesse Viljanen.

Pöytäkirja julkaistaan Nulan nettisivuilla lähiaikoina.

Jäikö seminaarivapaapaikka saamatta? Vielä ehdit osallistua arvontaan!

Nuoret Lakimiehet ry arpoo kaksi kertaa vuodessa jäsentensä kesken vapaapaikkoja yhteistyökumppaneidensa oikeudellisiin seminaareihin.

Syksyn 2018 seminaarivapaapaikka-arvontaan voi ilmoittautua viimeistään 19.10.2018. Osallistuneiden kesken arvotaan neljä (4) seminaarivapaapaikkaa Lakimiesliiton Koulutus järjestämiin koulutuksiin. Arvontaan osallistuva voi ilmoittaa yhden seminaarin, johon haluaa osallistua. Arvonnassa voi voittaa paikan vain yhteen seminaariin.

Ilmoittautuminen arvontaan tapahtuu alla olevan lomakkeen kautta.

Seminaarivalikoimaa voi tarkastella täältä.

Lisätietoja vapaapaikka-arvonnasta voit kysyä hallituksen jäsen Beata-Maria Pippingsköldiltä (bea.pippingskold@nuoretlakimiehet.fi)

 

Vapaapaikka-arvonta on sulkeutunut. Voittajat ilmoitetaan, kun arvonta on suoritettu.

Seminaari kansainvälisestä urasta 25.9.2018

Nula järjesti HPP Asianajotoimistossa  seminaarin kansainvälisen uran luomisesta nuorille juristeille 25.9.2018. Seminaariin ilmoittautui saman tien 50 osallistujaa.
 
Illan aloitti Yhdysvaltain entinen Suomen-suurlähettiläs Bruce Oreck esityksellään juristin työn muutoksesta teknologian kehittyessä. Oreckin esitys inspiroi useita ajattelemaan tulevaisuutta, jossa koneet tekevät jo ison osan perinteisistä juristin työtehtävistä. Yleisölle tehtiin selväksi, ettei konetta vastaan kannata kilpailla laskennassa tai kaavamaisissa tehtävissä. Sen sijaan Oreck kehotti nuoria juristeja harjoittamaan luovaa ja kaavamaisesta poikkeavaa ajattelua, mihin avuksi löytyy lukuisia luovuudesta kertovia kirjoja.
 
Tämän jälkeen paneelikeskustelijat kertoivat omista urakokemuksistaan ja asioista, joita tulisi miettiä kansainvälistä uraa suunnitellessa. Esiintyjät yhtämielisesti painottivat kansainvälistä uraa suunnittelevia nuoria juristeja miettimään sitä, miksi ulkomaille ylipäätään haluaa; haluaako työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä vai enemminkin vain muuttaa ulkomaille. Monikulttuurisia ympäristöjä voi löytää myös kotimaasta ja toisaalta pelkästään ulkomaille suuntaaminen ei takaa monikulttuurista ympäristöä. Nämä asiat tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa, samoin kuin kunkin oma elämäntilanne.
 
Paneelissa olivat mukana nykyinen kihlakunnansyyttäjä Elina Hyppönen, jolla on kokemusta oikeudellisen asiantuntijan tehtävistä Kosovossa; Sari Haukka kemikaalivirastosta kertomassa työskentelystä EU:n virastoissa sekä nykyisin Metsä Groupilla yritysjuristina työskentelevä Michael Ristaniemi, joka kertoi yritysjuristin ja tutkijan urasta ulkomailla. Paneelin jälkeen osallistujat ja panelistit viihtyivät hyvän tovin seminaaritilassa keskustellen ja toisiinsa tutustuen. Tutustumista siivitti Kyrö Distilleryn tarjoamat Napue GT:t.

 

Tapahtuman suuri suosio osoitti, että tällaisille tapahtumille on kysyntää, joten yleisön pyynnöstä järjestettäköön vastaava tapahtuma ensi vuonnakin. Hallitus ottaa myös jäsenistöltä mielellään vastaan ideoita niin asia- kuin muunlaisista tapahtumista.

 

-Jesse Viljanen ja Olli Kuusi