Syksyn seminaarivapaapaikkojen arvonta

Hyvät jäsenet,

 

Nuoret Lakimiehet ry arpoo kaksi kertaa vuodessa jäsentensä kesken vapaapaikkoja yhteistyökumppaneidensa oikeudellisiin seminaareihin.

Syksyn 2018 seminaarivapaapaikkaarvontaan voi ilmoittautua viimeistään 19.9.2018. Osallistuneiden kesken arvotaan kaksi (2)  seminaarivapaapaikkaa Editan järjestämiin koulutuksiin.

Arvontaan osallistuva voi ilmoittaa yhden seminaarin, johon haluaa osallistua. Arvonnassa voi voittaa paikan vain yhteen seminaariin.
Seminaarivalikoimaa voi tarkastella Editan sivuilta https://www.editapublishing.fi/edilexpro/koulutukset
Lisätietoja vapaapaikka-arvonnasta voit kysyä hallituksen jäsen Beata-Maria Pippingsköldiltä (bea.pippingskold@nuoretlakimiehet.fi)

Huom! Arvontaan voivat osallistua ainoastaan Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenet. Mikäli et ole vielä jäsen, sinun on liityttävä jäseneksi ennen arvontaan osallistumista.

Vapaapaikka-arvonta on sulkeutunut. Voittajat ilmoitetaan, kun arvonta on suoritettu.

Lähde Nulan ehdokkaaksi Lakimiesliiton valtuuskunnan vaaleihin!

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaali järjestetään jälleen tänä syksynä 2.-24.10.2018. On erittäin tärkeää, että valtuuskunnassa, joka Lakimiesliiton suurista linjoistakin päättää, kuuluu myös nuorten juristien ääni. Nula hakeekin nyt jäsentensä parista ehdokkaita Lakimiesliiton valtuuskunnan vaaliin.

Mitä enemmän Nulalla on ehdokkaita, sen varmempaa on myös laaja nuorten edustus valtuuskunnassa.

Mikäli olet kiinnostunut asettumaan ehdolle Nulan listalle, ole yhteydessä puheenjohtaja Jesse Viljaseen (040 776 1620, puheenjohtaja@nuoretlakimiehet.fi) viimeistään 19.8.2018.

Lakimiesliiton valtuuskunta on Lakimiesliiton ylin päättävä elin. Valtuuskunnassa on 44 jäsentä, jotka valitaan joka kolmas vuosi järjestettävällä vaalilla. Nuorilla Lakimiehillä on istuvassa valtuuskunnassa kaksi jäsentä, asianajaja Kiti Karvinen ja erityisasiantuntija Jaakko Laurila. Valtuuskunnan koko kokoonpanon löydät täältä: https://www.lakimiesliitto.fi/liitto/uuden-sivun-otsikko/valtuuskunta/ Äänestäminen vaalissa tapahtuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa sähköisesti ja Nulan tavoitteena on saada entistä laajempi nuorten edustus valtuuskuntaan.

Valtuuskunnan tehtävänä on päättää liiton toimintalinjoista ja tavoitteista, ohjata liiton hallituksen toimintaa, valita liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja vahvistaa liiton taloussuunnitelmat. Valtuuskunta päättää myös liiton sääntöjen muuttamisesta.

Valtuuskunta kokoontuu sääntömääräisesti kahdesti vuodessa (n. klo 13-17): kevätkokoukseen huhti-toukokuussa ja marras-joulukuussa syyskokoukseen. Lisäksi tarpeen mukaan voidaan järjestää ylimääräisiä kokouksia.

Ehdokkaisiin ollaan myöhemmin tarkemmin yhteydessä ehdokkaiden esittelyiden ja muiden käytännön asioiden suhteen. Lisäksi Lakimiesliitto on luomassa vaaleja varten vaalikonetta. Edellisen vaalin yhteydessä vuonna 2015 julkaistu vaaliekstra on luettavissa täältä: https://view.joomag.com/nuoret-lakimiehet-vaaliextra-2015/0503955001445372878

Tule mukaan vaikuttamaan ja lähde ehdokkaaksi Nulan riveihin!

Tuomioistuinharjoittelukyselyn tulokset

Tuomioistuinharjoittelun hakumenettely uudistettiin ja ensimmäinen keskitetty valtakunnallinen haku järjestettiin keväällä 2017. Selvittääkseen tuomioistuinharjoitteluun pyrkivien kokemuksia ja ajatuksia uudesta hakumenettelystä Nuoret Lakimiehet ry (Nula) toteutti aiheesta kyselyn helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikki uudessa hakumenettelyssä hakeneet.

Ohessa ovat kyselyn tulokset sekä niistä laadittu raportti PDF-muodossa. Nula käyttää tuloksia edunvalvontatyössään. Vastausaineisto (ml. avoimet vastaukset) toimitetaan tuomarinkoulutuslautakunnalle, oikeusministeriölle sekä Lakimiesliitolle.

Kiitämme Lakimiesliittoa avusta kyselyn toteuttamisessa.

Raportti tuomioistuinharjoittelukyselystä 2018

Kyselyn aineisto

Kevään 2018 seminaarivapaapaikka-arvonta – osallistu nyt!

Vapaapaikka-arvonta on suoritettu ja voittajielle ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea voittaneille!

Hyvät jäsenet,

Nuoret Lakimiehet ry arpoo kaksi kertaa vuodessa jäsentensä kesken vapaapaikkoja yhteistyökumppaneidensa oikeudellisiin seminaareihin.

Kevään 2018 seminaarivapaapaikka-arvontaan voi ilmoittautua viimeistään 9.4.2018 . Osallistuneiden kesken arvotaan seminaarivapaapaikkoja Edilex Pron ja Kauppakamari Juridiikan koulutuksiin.

Arvontaan osallistuva voi ilmoittaa yhden seminaarin järjestäjää kohden, eli yhden Edilex Pron seminaarin ja yhden Kauppakamari Juridiikan seminaariin. Arvonnassa voi voittaa paikan vain yhteen seminaariin.

Ilmoittautuminen arvontaan tapahtuu alla olevan lomakkeen kautta.

Seminaarivalikoimaa voi tarkastella seuraavista linkeistä:

Edilex Pro
Kauppakamari Juridiikka

Lisätietoja vapaapaikka-arvonnasta voit kysyä hallituksen jäsen Beata-Maria Pippingsköldiltä (bea.pippingskold@nuoretlakimiehet.fi)

Huom! Arvontaan voivat osallistua ainoastaan Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenet. Mikäli et ole vielä jäsen, sinun on liityttävä jäseneksi ennen arvontaan osallistumista.

Vapaapaikka-arvonta on sulkeutunut. Voittajat ilmoitetaan, kun arvonta on suoritettu.

Tuomioistuinharjoittelu – Hakeutuminen, käytännöt ja hyödyt

Lakimiesliitto järjesti urakoulutuksen tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinnin hakuprosessista, käytännöistä ja hyödyistä Porthaniassa torstaina 1.3.2018.

Tilaisuudessa esiintyivät oikeusneuvos ja tuomarinkoulutuslautakunnan puheenjohtaja Kirsti Uusitalo, Kainuun käräjäoikeuden käräjänotaari Ira Hietanen ja Helsingin hallinto-oikeuden esittelijä Mikko Laapas.

Alla olevat muistiinpanot tapahtumasta pohjautuvat tuomarinkoulutuslautakunnan puheenjohtajan Kirsti Uusitalon esitykseen Porthaniassa pidetyssä tuomioistuinharjoitteluinfossa 1.3.2018. Tilaisuudesta löytyy myös videotallenne.

 

HAKU

-Vuodelle 2019 on tulossa kielinotaarien (eli vähemmistökieltä osaavien) virkoja viiteen käräjäoikeut

een, niihin haetaan samassa haussa. Asiaa koskeva asetus on vasta tulossa.

-Paikkoja tulee olemaan noin 135, käräjäoikeuksia uudistuksen jälkeen 20.

-Vuonna 2017 hakijoita oli 437 ja 140 nimitettiin.

-Haku aukeaa maaliskuun loppupuolella, hakuaikaa kolme viikkoa.

-Lautakunta toivoo, että haettaisiin vain sellaisiin käräjäoikeuksiin, joista ollaan valmiita ottamaan paikka vastaan.

-Tuomioistuinharjoitteluun ei voi hakea ennakoivasti opintojen aikana; tutkinto on oltava suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Mahdollisia kielitaitotodistuksia voi toimittaa hakuajan päätyttyäkin.

-Jos ei ota tarjottua paikkaa vastaan, niin hakemus ei jää voimaan.

-Valintakriteerit lopullisessa muodossaan julkaistaan lautakunnan internetsivuilla, pisteytysperusteet alla eivät ole välttämättä lopulliset.

-Yleiset linjat tulevat suoraan laista.

VALINTAKRITEERIT

-Palautteen johdosta pieniä muutoksia on tehty.

Opintomenestyksestä voi saada max 10 p (painoarvo 51 %).

-Opintomenestys-kategoria koostuu pakollisten aineopintojen arvosanojen keskiarvosta (ei painotettu) sekä gradun arvosanasta.

-Tasan tai yli 4 keskiarvosta 5 p, 3,5 k.a. = 4 p, 3 k.a. = 2 p, alemmista ei pisteitä.

-L tai 10 gradu = 5 p, E tai 9 = 4 p, M tai 8 = 2 p, alemmista ei pisteitä.

-Jos opintoja on suoritettu ulkomailla, niin niistä otetaan huomioon parhaiten suomalaista tutkintoa vastaavat opinnot.

Työkokemuksesta voi saada max 3 p (painoarvo 15 %).

-Pisteitä saa ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittamisen jälkeisestä lakimiehen työstä tai muusta normien soveltamista sisältäneestä työstä.

-0,5 p / 6kk, pisteitä korkeintaan 3 vuodelta.

Muusta pätevöitymisestä voi saada max 1,5 p (painoarvo 8 %).

-Esim. jatkotutkinnot, täydentävät opinnot, julkaisutoiminta (Edilexissä julkaistua gradua ei lasketa).

-Vuonna 2017 myös ilman lähtöpisteitä opintomenestyksestä pääsi auskultoimaan.

HAASTATTELU JA AIKATAULU

-Lain mukaan hakijat voidaan haastatella –> mahdollisesti jatkossa haastatteluita ei pidetä ollenkaan, vaan valinnat pelkästään papereiden perusteella.

-Haastatteluiden järjestäminen tänä vuonna ei ole varmaa, mutta jos niitä pidetään, niin pääsääntöisesti käräjäoikeudet haastattelevat, lautakunta voi haastatella muutamien käräjäoikeuksien puolesta.

Haastattelusta voi saada max 5 p (painoarvo 26 %)

-Mahdolliset haastattelut pidettäisiin kesä-elokuussa 2018.

-Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota työhön tuomioistuimessa.

-Vuonna 2017 haastatteluun kutsuttiin 256 hakijaa.

-Viime vuonna haastattelussa oli neliportainen arvosteluasteikko; 5 p, 3 p, 1 p ja 0 p, perustuen arvioon haastateltavan soveltuvuudesta tuomioistuinharjoitteluun. Jos sai 0 p niin haku päättyi siihen, mutta pyydettäessä sai uuden haastattelun lautakunnan toimesta.

-Nimitykset syksyllä 2018 (nimityksistä ei valitusoikeutta).

-Käräjäoikeudet päättävät aloituspäivät.

-Tulosneuvotteluissa syksyllä ratkeaa “6+6” (eli 6 kk KO ja 6 kk HO/HAO) paikkojen määrä ja sijoittelu. Kiinnostuksen niihin voi ilmoittaa alustavasti hakulomakkeessa.

-Viime vuonna tuli joitain peruutuksia, jolloin paikat jaettiin varasijalistan mukaan.

-Haastattelu sen käräjäoikeuden toimesta, johon lähtöpisteet (eli opinnot + työkokemus + muu pätevöityminen) riittivät. Jos sinne ei mennyt, niin ei ollut mahdollisuutta saada mitään paikkaa. Harjoittelupaikan saattoi kuitenkin saada muustakin kuin haastattelevasta käräjäoikeudesta.

-Vuonna 2017 suurimmat pisteet (vähintään 11-13,5) vaadittiin Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Tuusulaan, Varsinais-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Länsi-Uudellemaalle.

 

Laatinut Lars Lindeman, Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus

Tuomioistuinharjoittelua koskeva kysely

Nuoret Lakimiehet ry:n tuomioistuinharjoittelukysely 2018

Tuomioistuinharjoittelun hakumenettely on uudistunut ja ensimmäinen keskitetty valtakunnallinen haku järjestettiin keväällä 2017. Seuraava haku järjestetään todennäköisesti keväällä 2018.

Nuoret Lakimiehet ry toteuttaa kyselyn keskitettyyn hakuun osallistuneille selvittääkseen hakijoiden kokemuksia uudesta hakujärjestelmästä. Nuoret Lakimiehet ry julkaisee kyselyn tulokset verkkosivuillaan ja käyttää vastauksista saatua tietoa edunvalvontatyössään. Kyselyn tulokset välitetään myös tuomarinkoulutuslautakunnalle.

Kysely on tarkoitettu kaikille tuomioistuinharjoittelun uudessa järjestelmässä (vuonna 2017) hakeneille. Kysely ei ole tarkoitettu ainoastaan Nuoret Lakimiehet ry:n jäsenille, vaan kyselyä saa mielellään välittää kaikille uudessa järjestelmässä hakeneille. Kysely on anonyymi.

Käräjä-, hovi- ja hallinto-oikeuksien päälliköille toteutetaan myös oma erillinen kyselynsä.

Kiitämme Lakimiesliittoa avusta kyselyn toteuttamisessa.

Kyselyn viimeinen aukiolopäivä on 11.3.2018. Kyselyyn pääset täältä.

Nuoret Lakimiehet ry:n hallitus

 

 

Nulan 75-vuotisjuhlakirja ilmaiseksi!

Nulan hallitus on päättänyt jakaa painoksen jäljellä olevat 75-vuotisjuhlakirjat ilmaiseksi Nulan jäsenille. Tilauksesta tulee maksaa vain postimaksut tai kirjan voi noutaa pääkaupunkiseudulta ilmaiseksi.

 

Tutustu Juhlakirjaan ja tilaa se täältä!

Nulalle uusi hallitus, Jesse jatkaa puheenjohtajana

Yhdistyksen syyskokouksessa 22.11.2017 valittiin yhdistyksen toimijat vuodeksi 2018.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jesse Viljanen. Lisäksi Meri BergströmLars Lindeman, Kristiina Lindholm ja Johanna Säteri nykyisestä hallituksesta jatkavat työtään myös ensi vuonna. Heidän lisäkseen hallitukseen valittiin uusina jäseninä Olli Kuusi, Lotta Niemelä, Bea Pippingsköld, Sara Rintamo, Nelli Ritala, Maija Salmi ja Heini Wiik-Blåfield.

Onnittelut kaikille valituille ja kiitos kaikille hallitusvaaliin osallistuneille!

Lisäksi syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2018. Vuoden 2018 tärkein tapahtuma tulee olemaan luonnollisesti tammikuussa järjestettävät vuosijuhlat. Jäsenmaksujen taso päätettiin pitää ennallaan.